• За играта

   Играл ли си пейнтбол? Скочи в екшъна на Пейнтбол Арена! Предлагаме ти екстремна пейнтбол игра и висок адреналин! На нашето специално игрище ще попаднеш в реалистични битки, където ще можеш да демонстрираш своята ловкост и съобразителност, тактическото си мислене, своите лидерски качества и уменията си за работа в екип. 

    

   КАКВО ТИ Е НУЖНО?

   За да играеш пейнтбол, се нуждаеш от специална екипировка, която включва маркер (пушка) и бутилка с CO2, камуфлажни дрехи и маска. Всичко това можеш да намериш при нас в Пейнтбол Арена.

   Трябва да носиш документ за самоличност, който да удостоверява твоята възраст. Минималната позволена възраст за игри с директна стрелба един срещо друг е навършени 13 години.

   Ще получиш устен инструктаж по правилата за безопасност на играта пейнтбол и ще трябва да подпишеш декларация, че си запознат с този инструктаж.

    

   ПРАВИЛА НА ИГРАТА ПЕЙНТБОЛ:

   1. За по-безпроблемна игра ние назначаваме поне един човек за Рефер. Той дава началото на играта, спира за проверка на евентуално попадение, решава спорове и слага край на играта. Както във всеки спорт, решенията на Рефера не трябва да бъдат оспорвани!

   2. Даден играч излиза от играта, ако бъде уцелен с пейнтбол топче, което остави ясно различим отпечатък. Той може да бъде по дрехите, маркера или друга част от екипировката. Няма значение от кой отбор е уцелен.

   3. Уцеленият играч веднага трябва да извика “Вън” или “Убит”, да вдигне маркера над главата си и докато продължава да вика “Вън” или “Убит” да напусне игралното поле по най-краткия и безопасен маршрут.

   4. Когато уцелен играч напуска игралното поле, той няма право да разговаря с останалите участници.

   5. Играч не се счита за отстранен в следните случаи:

   - Ако е уцелен от пейнтбол топче, което не се счупи.

   - Ако е уцелен от пръски идващи от пейнтбол топче, което е уцелило някакъв обект близо до него.

   6. Ако играч се чуди дали е уцелен може да извика Рефера за проверка, като викне “Проверка”. Това е част от работа на Рефера. Но ако играч извика “Вън” или “Убит”, защото си мисли, че е уцелен, без да е извикал Рефера за проверка, той незабавно трябва да напусне игралното поле по най-краткия и безопасен маршрут. Дори и ако играчът разбере, че не е уцелен, но е извикал вече “Вън” или “Убит” той трябва незабавно да напусне игралното поле. Когато се извика Рефера за проверка, играта спира докато не се изясни ситуацията. Може да се поиска проверка от Рефера, и ако играч от противниковия отбор отказва да излезе от игра, след като бъде улучен.

   7. Ако някой играч си смени позицията през времето на проверката Рефера има право да го елиминира.

   8. Когато двама или повече играчи се уцелят едновременно, всичките се считат за елиминирани.

   9. При игрите с ограничение на времето Реферът е този, който го следи. Времето се ограничава, за да протече играта по-динамично.

   10. Дава се задължителна почивка между игрите с цел презареждане на муниции, СО2 и т.н.

   11. Когато игрите са “Пази знамето” само един играч може да пази флага. При евентуално отстраняване на този участник знамето остава там, където е бил елиминиран.

   12. Играчите нямат право да преместват барикадите.

   13. Всички пейнтбол топчета трябва да бъдат закупувани от организатора. Не е разрешено носенето на собствени пейнтбол топчета. Може да се купуват топчета от Рефера. Играта обаче не се спира за тази цел. Рискът да бъде уцелен докато презарежда си остава на играча.

   14. Всеки отбор трябва да има Капитан. Капитаните се събират при Рефера за последни инструкции преди началото на играта.

   15. Играта започва, когато Капитаните на двата отбора дадат сигнал на Рефера, че са готови за начало.

   16. Всяко игрално поле има граници. По време на игра, ако даден участник излезе извън тези граници, автоматично ще бъде елиминиран от играта от Рефера.

    

   ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА ИГРАТА ПЕЙНТБОЛ:

   I. Безопасно ползване на маркера

   1. Пейнтбол маркера не е играчка и не е разрешен за ползване от деца под 13 годишна възраст без присъствието на пълнолетен.

   2. Неправилното използване на маркера може да причини нараняване и дори смърт.

   3. Предпазители за очите предназначени за пейнтбол трябва да бъдат носени от всеки в обсега на маркера.

   4. Не е позволено да се разглобява или премахва каквито и да са части от маркера, докато системата е под налягане.

    

   II. Безопасно протичане на играта

   Безопасността е твоя отговорност!!!

   1. Винаги помни, че играта пейнтбол може да оцелее и да се развива само ако остане БЕЗОПАСНА.

   2. Никога на насочвай маркера към нещо непригодено да бъде обстрелвано.

   3. Никога не насочвайте маркера към някой, който не е обезопасен съгласно изискванията за игра на пейнтбол.

   4. Винаги дръж цевта насочена надолу или в безопасна посока, дори и когато паднеш.

   5. Всички хора в игралното поле трябва винаги да носят предпазители за очите във формата на одобрени за игра на пейнтбол очила или маска за цялото лице. Никога не сваляй очилата или маската по време на игра. Никога не стреляй по човек, който не е обезопасен по начина, описан по-горе.

   6. Обличай се подходящо, когато играете пейнтбол. Избягвайте да излагате на открито части от тялото си докато играете. Дори и тънка дреха, би могла да те предпази и да поеме част от удара на топчето.

   7. Дръж откритите части на тялото си далеч от СО2 (въглероден двуокис) газа, когато монтирате или демонтирате бутилката. СО2 газът е много студен и може да доведе до измръзване на кожата при някои ситуации.

   8. Използвай само .68 калибър топчета за пейнтбол. Никога не зареждай или изстрелвай каквито и да е други обекти.

   9. Не разглабяй маркера, докато е под налягане.

   10. Не гледай директно в цевта. Случайно изпускане на газ може да доведе до трайни наранявания или смърт.

   11. Избягвай употребата на алкохол или други упойващи вещества по време на употреба на маркера. Използването на маркера под влиянието на алкохол или други упойващи вещества е криминално нарушение.

   12. Избягвай стрелянето на опонент на разстояние по-малко от 2 метра.

   13. Никога не стреляй по чужда собственост, топчетата за пейнтбол могат да я повредят.

    

   ДЕКЛАРАЦИЯ

    

   Долуподписаният: ........................................................................................,....................................,

    

   л.к.№...................................... с ...................................... ЕГН ......................................, възраст: ....... години,

    

   адрес ........................................................, заявявам че съм запознат с инструктажа по безопасното ползване на маркера и протичането на

    

   играта ”Пейнтбол” описани в ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРОТИЧАНЕ НА ИГРАТА и нося изцяло отговорност при неспазване, на което и да е от изискванията посочени в общите условия.

    

   Дата ....../ ....../ 20...... година

    

   Декларатор: ..................

    

   /................................../

    

    

    

 • Copyright 2014. Powered by Exsitee, design by 365monkeys

 • Запиши се!

  0888886246